Rent-a-car: Putnička vozila

Renault Trafic

Dnevni najam: 800,00 Kn (u cijeni max. 200km)

Detalji

VW T5

Dnevni najam: 600,00 kn (u cijeni max. 200km)

Detalji

VW T4

Dnevni najam: 600,00 kn (u cijeni max. 200km)

Detalji

VW LT 28

Dnevni najam: 600,00 Kn (u cijeni max. 200km)

Detalji

VW LT35

Dnevni najam: 600,00 Kn (u cijeni max. 200km)

Detalji